Inschrijvingen Huis van het Kind
Voor onderstaande activiteiten dien je via een andere weg in te schrijven:

Rots en water: www.diepenbeek.be/activiteit-hvhK
Zelfzorg voor mama's: m.pwr.best@gmail.com

Extra voorstelling Yannick Noben
TRIXXO arena Hasselt
zaterdag 4 januari 2025 om 20.30 u

Start ticketverkoop vrijdag 12 juli om 10u via: https://www.diepenbeek.be/reserveren-yannick


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 2018

Reservaties gemeente Diepenbeek, met ondernemingsnummer 0207.465.974 en AGB Diepenbeek met ondernemingsnummer 0885.640.088, publieke rechtspersonen, beiden gelegen te 3590 Diepenbeek, Dorpsstraat 14;
E-mail: info@diepenbeek.be
Telefoonnummer: 011-49 18 00

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 - hoedanigheid
Diepenbeek.kwandoo.com is het online verkooppunt van gemeente Diepenbeek en AGB Diepenbeek.
De gemeente Diepenbeek en het AGB Diepenbeek handelen als organisatoren voor de eigen activiteiten, cursussen, evenementen en voorstellingen.

Artikel 2 - inschrijven
Je dient je in de toepassing eenmalig te registreren, een account aan te maken. Eenmaal je geregistreerd bent, kan je uit het volledige aanbod een keuze maken en deze digitaal aanvragen en betalen.
Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan terecht aan het vrijetijdsloket.
Bij het registreren dient het rijksregisternummer als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden.

Artikel 3 - algemene bepalingen bij inschrijving
Het aantal deelnemers is afhankelijk van de aard van de cursus of activiteit. Volzet is dan ook volzet. Deelnemers dienen aan de leeftijdsvoorwaarden te voldoen van de gekozen activiteit of cursus.
Indien de leeftijd niet klopt, is online inschrijven ook niet mogelijk.

Artikel 4 - betalingswijze
Na je online inschrijving word je automatisch doorverwezen naar het online betaalplatform. Indien door omstandigheden de betaling niet lukt, vind je de reservatie terug op de ouderpagina in je account en kan je via 'meer info' naar het betalingsplatform om de betaling online af te handelen.
Betaling kan met bancontact of kredietkaart.
Let op! Inschrijvingen die niet betaald zijn op het einde van de dag van de inschrijving, worden de volgende werkdag geschrapt.
Aan het vrijetijdsloket kan je cash of met bancontact betalen.

Artikel 5 - kosten online inschrijven
Er worden geen administratieve kosten aangerekend voor een online betalingstransactie.

Artikel 6 - terugbetaling

Activiteiten
Een activiteit wordt enkel terugbetaald bij afgifte van een ziektebriefje of bewijs van overmacht (bijv. bij overlijden, ongeval), dat bij de dienst vrije tijd moet worden ingediend voordat de cursus of activiteit plaats vindt of de eerste werkdag volgend op de activiteit.
Tickets
Uitgezonderd bijzondere voorwaarden bepaald in de wet, worden tickets niet omgeruild of terugbetaald.
Annulering van activiteit of voorstelling
Indien er onvoldoende belangstelling is of bij annulering door het gezelschap, kan een voorstelling, activiteit of cursus geannuleerd worden. Als de gemeente Diepenbeek of het AGB Diepenbeek zelf een voorstelling of activiteit annuleert, wordt het betaalde bedrag terugbetaald. De koper wordt dan gecontacteerd door de bevoegde dienst van de gemeente Diepenbeek of AGB Diepenbeek.
Opgelet: terugbetalingen kunnen enkel via storting gebeuren. Gelieve er rekening mee te houden dat dit niet meteen na de annulatie kan gebeuren.

Artikel 7 - (E)tickets/inschrijvingsbewijzen
Na de betalingsbevestiging ontvang je de e-tickets of het inschrijvingsbewijs. Deze e-tickets of inschrijvingsbewijzen zijn in pdf-formaat. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren en bijhouden van de tickets of inschrijvingsbewijzen. De tickets zijn voorzien van een QR-code en moet je meebrengen naar de activiteit of voorstelling als bewijs van betaling en toegangsticket.
Alleen de eerste aanbieder van de tickets met QR code krijgt toegang tot de cursus en/of activiteit.
De volgende aanbieder van tickets met dezelfde QR code zal de toegang geweigerd worden.
Ingeval van verlies of diefstal zal je ticket noch vervangen noch terugbetaald worden.

Artikel 8 - persoonsgegevens
De informatie die door de gemeente Diepenbeek en/of het AGB Diepenbeek op het moment van de reservering wordt verzameld, kan voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt. Die gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. De door u opgegeven persoonsgegevens worden eveneens bijgehouden om interne controles te kunnen uitvoeren.
De organisatie maakt bij allerhande gemeentelijke activiteiten beeldmateriaal van individuen en/of groepen. Met het goedkeuren van de algemene voorwaarden gaat men ermee akkoord dat dit beeldmateriaal gebruikt kan/mag worden voor gemeentelijke communicatie en/of promo.

Artikel 9 - voorwaarden en informatie
Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de organisatie. Bij ernstige overtredingen heeft de organisatie het recht de in overtreding zijnde deelnemer uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding of terugbetaling.
De gemeente Diepenbeek of het AGB Diepenbeek is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke spullen zoals o.a. brillen, kledij, GSM,...

Artikel 10 - briefwisseling
Diegene, op wiens naam het account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen, eventueel facturen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt. Deze documenten worden niet gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

WETTELIJKE BEPALINGEN
Artikel 11 - herroepingsrecht
Er is geen herroepingsrecht en je beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten afgesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.

Artikel 12
De natuurlijke persoon die de reservering maakt, wordt beschouwd als enige verantwoordelijke voor deze reservering en de betaling ervan.
Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden zoals omschreven in de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen.

Artikel 13
Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistiek en industrieel eigendom, zullen alle modellen van tickets, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door de gemeente en/of AGB Diepenbeek werden ontwikkeld, hun enig eigendom blijven en mogen in geen enkel geval worden hergebruikt of nagemaakt.
Behoudens schriftelijke toestemming van organisator en is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van de activiteit, artiest en/of cursus strikt verboden.

Artikel 14
De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van het online platform van de gemeente Diepenbeek en het AGB Diepenbeek en verklaart zich hiermee akkoord. De koper geeft zijn/haar akkoord op het moment van betaling.

Artikel 15
Op overeenkomsten tussen koper en verkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting of een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.


back to top